top of page

M2M Eiendoms forretningside er eiendomsutvikling med hovedfokus på næring ispedd noen bolig og leilighetsprosjekter. Gjerne i form av kombinasjonsbygg med sentrumsnær beliggenhet. Vårt geografiske område er nedre Telemark og Vestfold. Selskapet har hovedkontor i Skien.

 

M2M ønsker å arbeide sammen med våre leietagere for å utvikle deres forretningskonsept på en aktiv måte. Vi ønsker også å utvilke våre leietegeres konsept ved å finne den optimale sammensetningen av leietagere. Det vil si leietagere som utfyller hverandre og verdiøker hverandres konsept. Det vil si en form for "cluster" tankegang.

 

Personene bak M2M Eiendom har erfaring fra eiendomsutvikling, men også fra gründervirksomhet, bedriftsledelse og forretningsutvikling. Således har vi erfaring og grunnlag for å forstå kundenes behov og sammen finne gode løsninger.

 

M2M Eiendom skal tenke nytt sammen med sine kunder og søke å finne gode, bærekraftige og innovative løsninger også med tanke på miljø. 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Anders Meland

Daglig leder

 

 

Selv om navn og organisasjonsnummer er nytt i 2015 har M2M Eiendom mer en tyve års erfaring med eiendomsutvikling. M2M Eiendom er fisjonert ut fra et selskap som tidligere hadde fler forretningsområder for å rendyrke eiendomsutviklingen.

M2M Eiendom AS

 

"Vi arbeider aktivt sammen med våre kunder for å utvikle deres konsept"  ​

 

 

M2M Eiendom AS

M2M Eiendom Anders Meland
bottom of page